Nowy funkcjonariusz rozpoczął służbę w KP PSP Ostróda

Z dniem 1 października 2017 roku str. Marcin Karczewski rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Pierwszy października to również, początek służby mł. ogn.  Wiktora Marchlewicza w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym naszej komendy. Akty mianowania wręczył bryg. Tomasz Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie.

Czytaj dalej Nowy funkcjonariusz rozpoczął służbę w KP PSP Ostróda

Jubileusz 20-lecia pracy zawodowej i służby w Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Katarzyny Kazimierczyk

Dnia 30 września br. st. kpt. Katarzyna Kazimierczyk obchodziła jubileusz 20-lecia pracy zawodowej i służby w szeregach PSP. Z tej okazji 2 października  Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski złożył w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników komendy gratulacje i wyrazy uznania.

Czytaj dalej Jubileusz 20-lecia pracy zawodowej i służby w Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Katarzyny Kazimierczyk

Odprawa kwartalna

Zgodnie z zaleceniem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie,  w ostatnich dniach Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie odbył  cykliczne spotkania z załogą. bryg. Tomasz Ostrowski przedstawił sprawy bieżące oraz najbliższe plany realizacji zadań w poszczególnych komórkach komendy. Komendant podziękował pracownikom i funkcjonariuszom za rzetelne i dbałe wykonywanie obowiązków służbowych oraz za kreatywną postawę w codziennej służbie. Głos zabrali także kierownicy komórek: finansowej, logistycznej, kadrowej oraz do spraw BHP. Komendant wysłuchał sprawy i wnioski przedstawione przez załogę. Spotkania odbyły się w Morągu i Ostródzie.

Opracował/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański

Czytaj dalej Odprawa kwartalna