DANE KONTAKTOWE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OSTRÓDZIE

ul. Stapińskiego 19 C
14-100 Ostróda
tel.: 89 642-31-41; 89 642 31 00
fax.: 89 642 31 03
sekretariat@kppsp.ostroda.pl

__________

TELEFONY W URZĘDZIE
 

WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY 

NACZELNIK WYDZIAŁU:
kpt. Rafał Napiórkowski
tel. 89 642 31 25

SPECJALISTA W WYDZIALE OPERACYJNO-SZKOLENIOWYM:
mł.kpt. Łukasz Zaniewski
tel. 89 642 31 49

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE

DOWÓDCA JEDNOSTKI:
st. kpt. Marcin Wiśniewski
tel. 89 642 31 11

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:
kpt. Grzegorz Różański
tel. 89 642 31 11

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w MORĄGU

DOWÓDCA JEDNOSTKI:
mł. bryg. Adam Zaręba
tel. 89 757 22 88

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:
asp. sztab. Zbigniew Jankowski
tel. 89 757 22 88

SEKCJA FINANSÓW:

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
st. kpt. Katarzyna Kazimierczyk
tel. 89 642 31 23

STARSZY REFERENT:
Agnieszka Licznerska
tel. 89 642 31 29

SEKCJA KADR I ORGANIZACJI:

KIEROWNIK SEKCJI:
Magdalena Zglenicka
tel. 89 642 31 24

SEKCJA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA

KIEROWNIK SEKCJI:
st. kpt. Katarzyna Wiśniewska
tel. 89 642 31 28

STARSZY TECHNIK:
sekc. Arkadiusz Stępka
tel. 89 642 31 27

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA

KIEROWNIK SEKCJI:
st. asp. Mieczysław Świdczuk
tel. 89 642 31 14

SPECJALISTA:
kpt. Piotr Krzyżaniak
tel. 89 642 31 26

__________