KIEROWNICTWO KOMENDY

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OSTRÓDZIE
 


bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski
tel. 89 642 31 41

ostrowski@kppsp.ostroda.pl

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
w OSTRÓDZIE

  bryg. mgr inż. Piotr Wlazłowski
tel. 89 642 31 41

wlazlowski@kppsp.ostroda