KIEROWNICTWO KOMENDY

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OSTRÓDZIE
 


bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski
tel. 89 642 31 41
ostrowski@kppsp.ostroda.pl
 

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
w OSTRÓDZIE

Zgodnie z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w okresie od 1 kwietnia do 4 sierpnia 2018 roku pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Iławie. 

  bryg. mgr inż. Piotr Wlazłowski
tel. 89 642 31 41
wlazlowski@kppsp.ostroda