Podziękowanie od Dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Podziękowanie dowódcy WOT

płk Mirosław Bryś – Dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożył na ręce bryg. Tomasza Ostrowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie podziękowanie za pomoc w organizacji przysięgi wojskowej żołnierzy OT.