JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PSP w MORĄGU

DOWÓDCA JEDNOSTKI:


mł. bryg. Adam Zaręba
tel. 89 757 22 88

zareba@kppsp.ostroda.pl

   ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:


asp. sztab. Zbigniew Jankowski
tel. 89 757 22 88

jankowski@kppsp.ostroda.pl