Odprawa załogi z komendantem powiatowym

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie przedstawił podsumowanie działalności KP PSP Ostróda w roku 2018 funkcjonariuszom jednostek ratowniczo-gaśniczych w Ostródzie i Morągu.

Odprawy odbyły się 20 i 21 lutego. Bryg. Tomasz Ostrowski przekazał informacje o zakresie zadań, wykonanych przez poszczególne komórki organizacyjne ostródzkiej komendy. Ponadto strażacy zostali poinformowani o planach przedsięwzięć do realizacji w roku bieżącym. Podczas morąskiej części odprawy Komendant wręczył akt mianowania na stanowisko dyspozytor ogn. Marcinowi Grabarzowi. Od 1 marca będzie on pełnił służbę w wydziale operacyjno – szkoleniowym, na stanowisku kierowania komendanta powiatowego PSP.

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: st. kpt. Marcin Wiśniewski, kpt. Bogdan Grzymowicz    

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Przeglądy operacyjno – techniczne JRG Jednostki ratowniczo-gaśnicze z Morąga i Ostródy poddane zostały przeglądowi operacyjno -  technicznemu. Komisja powołana przez Komendanta Wojewód...
Odprawa kwartalna W dniach 26-27 września odbyła się kolejna z cyklicznych narad kwartalnych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z załogą....
Nowy strażak w naszych szeregach Bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wręczył 31 sierpnia akt mianowania na stanowisko i stopień str...