Jednostki OSP przeszkolone z obsługi AED

Pod koniec ubiegłego roku ochotnicze straże pożarne w naszym powiecie otrzymały sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.  

Między innymi ochotnicy zostali wyposażeni w osiemnaście defibrylatorów. Popularny AED to urządzenie, które wykorzystywane jest do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 29 i 30 stycznia w ostródzkiej Komendzie Powiatowej PSP i JRG Morąg powiatowy koordynator i instruktorzy ratownictwa medycznego PSP przeprowadzili szkolenie z obsługi tego sprzętu. Strażacy przekazali wiedzę w jaki sposób należy prowadzić działania ratownicze z wykorzystaniem AED i innego sprzętu medycznego. Przywracanie czynności życiowych z pomocą urządzeń ratowniczych wymaga odpowiedniej wiedzy i praktyki. Pod okiem instruktorów PSP swe umiejętności z zakresu RKO doskonaliło 44 strażaków ochotników.      

opracowanie/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

„CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ” Konferencja w ramach akcji społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.        Kolejny etap propago...
Reprezentacja naszej komendy po raz trzeci w histo... W dniach 9 czerwca, na wspinalni Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie i 13 czerwca, na stadionie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski...
NARADA ROCZNA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY... 22 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność PSP w powiecie ostródzk...