Przeglądy operacyjno – techniczne JRG

Jednostki ratowniczo-gaśnicze z Morąga i Ostródy poddane zostały przeglądowi operacyjno –  technicznemu. Komisja powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 5 listopada w Morągu i dzień później w Ostródzie, przeprowadziła czynności kontrolne.

Przeglądy JRG odbywają się raz na dwa lata. Kontrola była wielopłaszczyznowa.  Polegała między innymi na sprawdzeniu stanu wyposażenia w sprzęt zgodnie z normatywami KG PSP i umiejętności jego obsługi. Dokonywany był przegląd umundurowania specjalnego – bojowego strażaków. Jest to niezwykle ważne, ponieważ od odpowiedniego stanu umundurowania zależy bezpieczeństwo strażaków  podczas akcji ratowniczych. Sprawdzany był stan techniczny strażackich pojazdów. Kontroli podlegały systemy informatyczne, łączności, dokumentacja oraz strażnice. Niemal każda dziedzina ratownicza i związane z nią zagadnienia poddane zostały weryfikacji. Ostródzka Komenda Powiatowa PSP wypadła bardzo dobrze, bo takie właśnie oceny otrzymały obydwie nasze jednostki ratowniczo-gaśnicze.

opracowanie/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Uroczysty apel z okazji 100-lecia Polski Niepodleg... Strażacy z ostródzkiej Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uczcili setną rocznicę, odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel odbył się...
Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego C... W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu 21 kwietnia odbyła się  40 Rejonowa Olimpiada Prom...
WYSTĄPIENIE i LIST MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I A... WYSTĄPIENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MARIUSZA BŁASZCZAKA ____________________________________ List Ministra Mariusz Błasz...