„Gaz 2018”

„Gaz 2018” – taki kryptonim ma seria szkoleń i ćwiczeń prowadzonych przez wydział operacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 22 października odbyła się kolejna odsłona przedsięwzięcia. Tym razem szkolenie odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP w Ostródzie i na stacji redukcji ciśnienia gazu w okolicy Smykowa.

Udział wzięli strażacy z jednostek ratowniczo-gaśniczych w: Ostródzie, Morągu, Iławie, JRG nr 1 w Elblągu oraz z ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie. Ponadto w akcji ćwiczebnej uczestniczyły ochotnicze straże pożarne z gminy Ostróda. Pierwszą część stanowiły wykłady na temat infrastruktury przesyłowej gazu na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tematykę zaprezentowali przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP. Były to niezwykle ciekawe i niejednokrotnie nowe informacje o specyfice i sposobie transportowania gazu. Strażacy zapoznali się z siatką rurociągów przeplatających nasze województwo. Wykładowcy wskazali jak należy podejmować akcje ratownicze w przypadku rozszczelnienia rurociągów gazowych. Przez powiat ostródzki przebiegają linie przesyłowe gazu  o wysokim i średnim ciśnieniu oraz te, które bezpośrednio dostarczają gaz do naszych domów – czyli niskociśnieniowe. Po teoretycznej podbudowie, strażacy wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych. Na stacji redukcyjnej gazu zasymulowany był wyciek gazu. Akcja była niezwykle realistyczna. Widoczna była chmura gazowa oraz słychać było potężny huk uwalnianego gazu o wysokim ciśnieniu. Do akcji ratowniczej wyjechało sześć zastępów ratowniczo-gaśniczych PSP. Dyspozycje wyjazdu otrzymały także OSP w: Pietrzwałdzie, Idzbarku, Reszkach i Turznicy. Strażacy zgodnie z zasadami ratowniczymi w tego typu przypadkach wyznaczyli i monitorowali strefę zagrożenia. Równolegle stworzono tak zwaną ścianę wodną, która ograniczała rozprzestrzenianie się chmury gazowej. Konieczna była organizacja zaopatrzenia wodnego. W pobliżu nie ma sieci hydrantowej. Zastosowano dowożenie wody. Do akcji wkroczyło także pogotowie gazowe. Gazownicy odłączyli newralgiczny odcinek rurociągu i wykonali uszczelnienie wycieku. Ćwiczenia zgrywające, gdzie współpracują ze sobą jednostki PSP z różnych powiatów, ochotnicze straże pożarne oraz inne podmioty ratownicze,  są ważnym elementem utrzymywania wysokiego poziomu gotowości bojowej.

Opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Ćwiczenia komendanta powiatowego „Wyspa 2018” Pożar w ośrodku wypoczynkowym usytuowanym na wyspie, ucieczka letników do wody i na łodzie. Taki niecodzienny scenariusz zakładały ćwiczenia Komen...
Warsztaty ratownicze „Ostróda – 18” Jak powszechnie wiadomo straż pożarna, pożarną jest już tylko z nazwy. Dzisiejsze czasy, rozwój cywilizacyjny niesie wiele zagrożeń. W środkach ma...
„Bocian 2017” Pod takim kryptonimem 28 czerwca br. odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarne...