Koncentracja jednostek OSP gminy i miasta Ostróda

Co dwa lata przeprowadzane są ćwiczenia jednostek OSP z terenu poszczególnych gmin. W ćwiczeniach biorą udział wszystkie ochotnicze straże pożarne, cały stan osobowy i sprzęt.

Ćwiczenia dla OSP z gminy Ostróda odbyły się 13 października na obiektach Hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Tym razem siły i środki z gminy Ostróda wsparła również OSP Ostróda. Scenariusz ćwiczeń, które zorganizowali funkcjonariusze z wydziału operacyjno szkoleniowego ostródzkiej KP PSP, przy współpracy Komendanta Gminnego OSP był złożony i wielowątkowy. W jednym z domków letniskowych doszło do pożaru, który rozprzestrzenił się na pozostałe obiekty. Konieczna była budowa magistrali wodnej z pobliskiego jeziora do celów pożarowych. Okazało się, że w budynkach objętych pożarem są osoby poszkodowane, które trzeba ewakuować i udzielić im pomocy medycznej. Na dźwięk alarmu zareagowali również strażacy, którzy postanowili dojechać samochodem prywatnym na akcję. I tu doszło do nieszczęśliwego wypadku drogowego – był to oczywiście kolejny, równoległy element scenariusza ćwiczeń. Strażacy znakomicie poradzili sobie z zadaniami. Zastosowano techniki ratownicze z wielu dziedzin. Tego typu ćwiczenia są ważnym elementem zgrywającym jednostki ochrony przeciwpożarowej, które najczęściej spotykają się przy rzeczywistych akcjach. Przebieg ćwiczeń obserwował Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski wraz ze swoim zastępcą kpt. Rafałem Napiórkowskim. Bryg. Tomasz Ostrowski podczas podsumowania ćwiczeń, którego oprócz druhów wysłuchali także dh Gustaw Marek Brzezin – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Ryszard Harasim – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Andrzej Wiczkowski –  Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz dh Bogusław Fijas – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP podkreślił jak ważnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej naszego kraju są ochotnicze straże pożarne. Komendant z uznaniem wypowiedział się o poziomie umiejętności i wyposażenia jednostek OSP biorących udział w koncentracji.

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Łukasz Zaniewski

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Odprawa służbowa z kierownictwem jednostek Ochotni... Spotkania z prezesami i naczelnikami OSP odbyły się 5 kwietnia dla jednostek z gmin: Dąbrówno, Grunwald i Ostróda w Ostródzie oraz 6 kwietnia w Mo...
Kolejni przeszkoleni druhowie OSP W dniach 3-4 i 10-11 marca w ostródzkiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu rato...
Odprawa z kierownictwem ochotniczych straży pożarn... Spotkania z komendantami gminnymi oraz prezesami i naczelnikami OSP odbyły się 25 października dla jednostek z gmin: Dąbrówno, Grunwald i Ostróda ...