Grono uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych druhów OSP powiększyło się o 25 osób

Przez ostatnie miesiące dwudziestu ośmiu druhów zdobywało wiedzę teoretyczną w systemie e-learningowym z zakresu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

We wrześniu przyszli strażacy  – ratownicy przystąpili do egzaminu sprawdzającego. Pozytywny wynik był przepustką do udziału w  dwumiesięcznym szkoleniu praktycznym. Zajęcia praktyczne w systemie weekendowym odbywały się, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Do szkolenia przystąpili druhny i druhowie z gmin Dąbrówno, Grunwald, Ostróda, Miłomłyn, Małdyty i Miłakowo. Przez dwa miesiące poznawali zagadnienia między innymi z metod uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, czy taktyki zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych. Zwieńczeniem wymagającego szkolenia był egzamin pisemny i praktyczny, który odbył się 14 października. Komisję egzaminacyjną tworzyli: dh Ryszard Harasim – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP kpt. Łukasz Zaniewski z wydziału operacyjno – szkoleniowego ostródzkiej KP PSP oraz kpt. Bogdan Grzymowicz – zastępca dowódcy JRG Morąg. Dwudziestu pięciu strażaków – ochotników  pomyślnie zdało egzamin i odebrało z rąk Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie kpt. Rafała Napiórkowskiego zaświadczenia ukończenia szkolenia. Od tego momentu stali się pełnoprawnymi strażakami, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Łukasz Zaniewski

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

SPOTKANIE SŁUŻBOWE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMENDY POW... 22 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyło się spotkanie służbowe z przedstawicielami Komendy Powiatowe...
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w... Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 7 grudnia w sali konferencyjne...
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na wyposażeniu O... Ochotnicza Straż Pożarna w Brzydowie – gmina Ostróda otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczyste przekazanie pojazdu odby...