Zastępcy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych otrzymali wyróżnienia

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski przyznał zastępcom dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych nagrody. Wyróżnienia otrzymali kpt. Grzegorz Różański – Zastępca Dowódcy JRG Ostróda oraz Zastępca Dowódcy morąskiej JRG – kpt. Bogdan Grzymowicz.

W województwie Warmińsko-Mazurskim są dwadzieścia cztery jednostki ratowniczo-gaśnicze. Komendant Główny nagrodził, za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych siedemnastu zastępców dowódców JRG. Decyzje w imieniu gen. bryg. Leszka Suskiego o przyznaniu nagród, wręczył 9 października Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski w asyście swojego zastępcy – bryg. Roberta Flicińskiego.

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Odprawa kwartalna W dniach 26-27 września odbyła się kolejna z cyklicznych narad kwartalnych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z załogą....
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP wyróżn... St. bryg. Bogdan Wierzchowski – Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, z okazji dnia strażaka przyznał nagrody dwóm funkcjonariuszom ostródzkiej Kome...
Promocja na pierwszy stopień w korpusie aspirantów... 6 lipca odbyła się uroczysta promocja rocznika 2016-2018 absolwentów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po blisko dwó...