Odprawa kwartalna

W dniach 26-27 września odbyła się kolejna z cyklicznych narad kwartalnych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z załogą.

Komendant Powiatowy PSP bryg. Tomasz Ostrowski spotkał się ze strażakami jednostek ratowniczo-gaśniczych z Morąga i Ostródy oraz wydziału operacyjnego. Odprawa rozpoczęła się miłym akcentem. Komendant wręczył decyzję o przyznaniu nagród reprezentantom ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP w piłce nożnej. Nasza reprezentacja w bieżącym miesiącu zdobyła puchar Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego. Bryg. Tomasz Ostrowski przedstawił sprawy bieżące. Mł. bryg. Katarzyna Kazimierczyk – Główny Księgowy przekazała informacje związane z budżetem komendy. Ponadto kierownicy sekcji: Kadrowo Organizacyjnej i Kwatermistrzowsko Technicznej omówili sprawy w swoich komórkach organizacyjnych.  

opracowanie/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP wizyto... W związku z zakończeniem prac remontowych garaży wyjazdowych w JRG Morąg  26 kwietnia st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant...
Strażacy z naszej komendy otrzymali wyróżnienia po... Tegoroczne Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka odbyły się 12 maja w Bartoszycach. Uroczystość połączona była z nadaniem Sztandaru bartoszyckiej Kome...
Strażakiem jest się zawsze… nie tylko na służbie... Strażakiem jest się zawsze… nie tylko na służbie - taką dewizą kierował się sekc. Sławomir Bruski, który jest funkcjonariuszem ostródzkiej Komendy...