Odprawa kwartalna

W dniach 26-27 września odbyła się kolejna z cyklicznych narad kwartalnych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z załogą.

Komendant Powiatowy PSP bryg. Tomasz Ostrowski spotkał się ze strażakami jednostek ratowniczo-gaśniczych z Morąga i Ostródy oraz wydziału operacyjnego. Odprawa rozpoczęła się miłym akcentem. Komendant wręczył decyzję o przyznaniu nagród reprezentantom ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP w piłce nożnej. Nasza reprezentacja w bieżącym miesiącu zdobyła puchar Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego. Bryg. Tomasz Ostrowski przedstawił sprawy bieżące. Mł. bryg. Katarzyna Kazimierczyk – Główny Księgowy przekazała informacje związane z budżetem komendy. Ponadto kierownicy sekcji: Kadrowo Organizacyjnej i Kwatermistrzowsko Technicznej omówili sprawy w swoich komórkach organizacyjnych.  

opracowanie/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Trzech funkcjonariuszy zakończyło służbę w KP PSP ... W drugiej połowie kwietnia szeregi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej opuściło trzech funkcjonariuszy. Na zaopatrzenie emerytaln...
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP wyróżn... St. bryg. Bogdan Wierzchowski – Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, z okazji dnia strażaka przyznał nagrody dwóm funkcjonariuszom ostródzkiej Kome...
Nowy strażak w naszych szeregach Bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wręczył 31 sierpnia akt mianowania na stanowisko i stopień str...