OSP Jarnołtowo gotowe do dalszego członkostwa w KSRG

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski, 25 września podpisał porozumienie trójstronne, w sprawie przedłużenia członkostwa OSP Jarnołtowo w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Dokument, który reguluje sposób finansowania, poziom wyszkolenia i wyposażenia jednostki OSP, parafowali: bryg. Tomasz Ostrowski, Wójt Gminy Małdyty Marcin Krajewski oraz Prezes OSP Jarnołtowo dh Stanisław Uselis. Na podstawie porozumienia Komendant Powiatowy PSP złoży za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie wniosek do Komendanta Głównego PSP o ponowne włączenie jednostki do KSRG.   

Opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

„CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ” Konferencja w ramach akcji społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.        Kolejny etap propago...
Wręczenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w ... Sztandar to chluba i wielki honor dla formacji mundurowych. Takiego zaszczytu doczekała się Ochotnicza Straż Pożarna w Ostródzie, w roku jubileusz...
V powiatowe młodzieżowe zawody sportowo – pożarnic... V powiatowe młodzieżowe zawody sportowo – pożarnicze odbyły się 15 września w Idzbarku. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Ostródz...