Porozumienie trójstronne zostało podpisane

17 września podpisane zostało porozumienie trójstronne, związane z przedłużeniem członkostwa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Sygnatariuszami porozumienia zostali bryg. Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie, Czesław Najmowicz Burmistrz Miasta Ostróda oraz dh Mirosław Pieczarka Prezes OSP Ostróda. Z dniem 31 grudnia br. kończy się członkostwo ostródzkiej OSP w krajowym systemie. Podpisanie porozumienia jest pierwszym krokiem do przedłużenia członkostwa ochotników z Ostródy w KSRG. Na podstawie podpisanego dokumentu, który reguluje sposób finansowania, odpowiedni poziom wyposażenia i wyszkolenie OSP Ostróda, bryg. Tomasz Ostrowski złoży wniosek za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie do Komendanta Głównego PSP o kolejne włączenie OSP Ostróda do KSRG.   

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kolejni druhowie zdobyli kwalifikacje kierującego ... Po uzyskaniu akredytacji Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostródzi...
Odprawa z kierownictwem ochotniczych straży pożarn... Spotkania z komendantami gminnymi oraz prezesami i naczelnikami OSP odbyły się 25 października dla jednostek z gmin: Dąbrówno, Grunwald i Ostróda ...
Grono uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo... Przez ostatnie miesiące dwudziestu ośmiu druhów zdobywało wiedzę teoretyczną w systemie e-learningowym z zakresu szkolenia podstawowego strażaków ...