Strażacy na wojskowej przysiędze

Niedziela 29 lipca była szczególnym dniem dla 150 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy złożyli Uroczystą Przysięgę Wojskową.

Przysięga odbyła się w morąskim parku miejskim. Państwową Straż Pożarną reprezentował bryg. Tomasz Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie. Z okazji uroczystości zorganizowana była prezentacja sprzętu wojskowego oraz służb i instytucji. Funkcjonariusze ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP w strażackim pawilonie prezentowali różne ubrania, jakie do specjalistycznych akcji ratowniczych używają strażacy. Stałym punktem takich przedsięwzięć jest zawsze kącik do nauki pierwszej pomocy medycznej. Jak zawsze cieszył się dużą popularnością wśród zgromadzonych ludzi na przysiędze. Pod okiem strażackich instruktorów dzieci i dorośli doskonalili swe umiejętności z wykonywania między innymi sztucznego oddychania i masażu serca.    

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Bogdan Grzymowicz

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewn...   https://www.youtube.com/watch?v=HjP7j8phvyg Ziemia jest tylko jedna
Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjona... W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. ...
Reprezentacja naszej komendy po raz trzeci w histo... W dniach 9 czerwca, na wspinalni Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie i 13 czerwca, na stadionie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski...