Obóz harcerski na polach grunwaldzkich

Jak co roku w połowie lipca wokół grunwaldzkich pól bitewnych powstało obozowisko harcerzy uczestniczących w corocznym Zlocie Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich.

W obozie udział wzięło blisko tysiąc harcerzy z całego kraju. 12 lipca w ramach akcji wzmacniania bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, Policji oraz przedstawiciele Lasów Państwowych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej odwiedzili grunwaldzki obóz harcerski. Strażacy z pionu kontrolno rozpoznawczego sprawdzili obóz pod względem bezpieczeństwa na wypadek ewakuacji i zabezpieczeń p. poż. Dowódca JRG Ostróda st. kpt. Marcin Wiśniewski przeprowadził pogadankę edukacyjną na temat sposobu zachowań podczas niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Omówione zostały także zasady ewakuacji i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Funkcjonariusze PSP sprawdzili również możliwości nawiązywania łączności ze stanowiskiem kierowania komendanta powiatowego w Ostródzie przy pomocy radiotelefonów. Pozostałe służby i podmioty sprawdzały zgodnie ze swym zakresem jak funkcjonuje obozowisko.

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: Gazeta Olsztyńska      

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

PRELEKCJE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIM... Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej od marca rozpoczęły się prelekcje z  zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeń...
KOMUNIKAT Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na nie...
„GRAJ W ZIELONE” W ramach akcji  społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod kryptonimem „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” służby podległe ministerstwu uc...