Bezpieczne Mazury

Pod hasłem „Bezpieczne Mazury” w dniach 16-17 maja w centrum wystawienniczym Expo Mazury w Ostródzie odbyła się regionalna inauguracja sezonu letniego.

Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem akcji było propagowanie zasad bezpieczeństwa w czasie sezonu letniego. Zorganizowane były stoiska tematyczne przez służby, instytucje i organizacje związane z bezpieczeństwem społecznym. Państwową Straż Pożarną w ramach akcji MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” reprezentowali funkcjonariusze ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP. Przygotowaliśmy nasze stoisko w taki sposób by dzieci oprócz, możliwości wysłuchania prelekcji i obejrzenia sprzętu strażackiego, mogły poczuć namiastkę bycia strażakiem. Każdy odważny uczeń miał okazję ugasić prawdziwy pożar. Przy pomocy trenażera gazowego symulowany był pożar, który dzieci gasiły gaśnicami śniegowymi. Była to frajda dla młodego gremium i okazja do praktycznej nauki obsługi gaśnic.

opracował/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański     

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

BEZPIECZNE FERIE Spotkanie profilaktyczne w zespole szkolno-przedszkolnym w Miłakowie. 17 stycznia pod hasłem ”Bezpieczne ferie” odbyła się pogadanka z uczniami gimn...
CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ – AKCJA SPOŁECZN... Propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego stanowi ważny element zapobiegania pożarom i sytuacjom niebezpiecznym.     ...
„GRAJ W ZIELONE” W ramach akcji  społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod kryptonimem „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” służby podległe ministerstwu uc...