Coroczne testy sprawności fizycznej strażaków PSP

Każdy strażak co roku zobowiązany jest do zaliczenia sprawdzianu z wychowania fizycznego.

Sprawność fizyczna jest nierozłącznym atrybutem skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Niezależnie od zajmowanego stanowiska i płci każdy funkcjonariusz PSP winien w wyznaczonych terminach,  zaliczyć taki sprawdzian. Ten rok jest nowatorski w tym względzie. Zmienione zostały zgodnie z rozporządzeniem MSWiA konkurencje.  Mężczyźni na czas zaliczają bieg po kopercie, próbę wydolnościową (tzw. beep test) oraz podciąganie na drążku. Kobiety oprócz konkurencji biegowej i wydolnościowej, zaliczają rzut piłką lekarską. W ostródzkiej Komendzie testy zorganizowane były 24 i 27 kwietnia, w Morągu i Ostródzie. Komendanci zaliczali test sprawnościowy 25 kwietnia w Olsztynie. Z optymizmem spoglądamy na wyniki egzaminu. Ostródzcy strażacy zaliczyli testy sprawnościowe głównie na oceny wybitne i bardzo dobre.

opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

asp. Przemysław Żydaczek Mistrzem Polski W dniach 21 -22 czerwca na obiekcie sportowym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się 34 Mistrzostwa Polski w Sporc...
Nowy strażak w naszych szeregach Bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wręczył 31 sierpnia akt mianowania na stanowisko i stopień str...
Młody bohater Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski odwiedził 25 października Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ...