Coroczne testy sprawności fizycznej strażaków PSP

Każdy strażak co roku zobowiązany jest do zaliczenia sprawdzianu z wychowania fizycznego.

Sprawność fizyczna jest nierozłącznym atrybutem skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Niezależnie od zajmowanego stanowiska i płci każdy funkcjonariusz PSP winien w wyznaczonych terminach,  zaliczyć taki sprawdzian. Ten rok jest nowatorski w tym względzie. Zmienione zostały zgodnie z rozporządzeniem MSWiA konkurencje.  Mężczyźni na czas zaliczają bieg po kopercie, próbę wydolnościową (tzw. beep test) oraz podciąganie na drążku. Kobiety oprócz konkurencji biegowej i wydolnościowej, zaliczają rzut piłką lekarską. W ostródzkiej Komendzie testy zorganizowane były 24 i 27 kwietnia, w Morągu i Ostródzie. Komendanci zaliczali test sprawnościowy 25 kwietnia w Olsztynie. Z optymizmem spoglądamy na wyniki egzaminu. Ostródzcy strażacy zaliczyli testy sprawnościowe głównie na oceny wybitne i bardzo dobre.

opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Nowy oficer w szeregach Komendy Powiatowej PSP w O... Z dniem 1 czerwca 2017 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski mianował mł. kpt. Oliwera Eszera na stano...
Nowy funkcjonariusz rozpoczął służbę w KP PSP Ostr... Podczas zmiany służby, 2 stycznia Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie  bryg. Tomasz Ostrowski wręczył akt mianowania str. Rafałowi Horbaczowi. Str...
Zastępcy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych ... Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski przyznał zastępcom dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych nagrody. Wyróżnien...