Coroczne testy sprawności fizycznej strażaków PSP

Każdy strażak co roku zobowiązany jest do zaliczenia sprawdzianu z wychowania fizycznego.

Sprawność fizyczna jest nierozłącznym atrybutem skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Niezależnie od zajmowanego stanowiska i płci każdy funkcjonariusz PSP winien w wyznaczonych terminach,  zaliczyć taki sprawdzian. Ten rok jest nowatorski w tym względzie. Zmienione zostały zgodnie z rozporządzeniem MSWiA konkurencje.  Mężczyźni na czas zaliczają bieg po kopercie, próbę wydolnościową (tzw. beep test) oraz podciąganie na drążku. Kobiety oprócz konkurencji biegowej i wydolnościowej, zaliczają rzut piłką lekarską. W ostródzkiej Komendzie testy zorganizowane były 24 i 27 kwietnia, w Morągu i Ostródzie. Komendanci zaliczali test sprawnościowy 25 kwietnia w Olsztynie. Z optymizmem spoglądamy na wyniki egzaminu. Ostródzcy strażacy zaliczyli testy sprawnościowe głównie na oceny wybitne i bardzo dobre.

opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP wizyto... W związku z zakończeniem prac remontowych garaży wyjazdowych w JRG Morąg  26 kwietnia st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant...
Uhonorowanie wieloletniego Kapelana Gminnego Straż... W minioną niedzielę, 3 grudnia w pasłęckim Kościele Pw. Bł. Jerzego Matulewicza odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji ks. Władysława Wesołow...
Życzenia Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódz... Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski przesłał życzenia z okazji Dnia Strażaka 2018. Ziemia jest tylko jedn...