Narada roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie

8 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność PSP w powiecie ostródzkim w roku 2017.

W uroczystości udział wzięli:

  • st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie
  • Edmund Winnicki – Wicestarosta Ostródzki
  • dh. Ryszard Harasim – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

oraz burmistrzowie i wójtowie powiatu ostródzkiego, szefowie służb i instytucji współpracujących z PSP, przedstawiciele związków zawodowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. Zgromadzonych w sali konferencyjnej gości przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – bryg. Tomasz Ostrowski. Na początku przy okazji narady wręczona została decyzja o stałym włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoneczniku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję z rąk Komendanta Wojewódzkiego odebrali prezes oraz naczelnik OSP Słonecznik. Następnie Komendant Powiatowy przedstawił zgromadzonemu audytorium ogólną charakterystykę powiatu ostródzkiego. Szczegółowo zagadnienia jakie realizuje KP PSP w Ostródzie przedstawili kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.  Strażacy powiatu ostródzkiego interweniowali w 2017 roku 1329 razy. W zdecydowanej większości (64,7%) były to miejscowe zagrożenia. Odnotowano spadek ilości pożarów, których było 381. Na zwiększoną liczbę miejscowych zagrożeń miały wpływ warunki pogodowe. Strażacy usuwali skutki nawałnic, silnych wiatrów jakie przetoczyły się przez nasz powiat. Ponadto funkcjonariusze z naszej komendy w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP nieśli pomoc mieszkańcom Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ważnym zadaniem w minionym roku była współpraca z OSP. Oprócz sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń, ćwiczeń i inspekcji, przedstawiono zestawienia z realizacji zadań publicznych – dofinansowania jednostek KSRG oraz dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek spoza systemu.

Na koniec głos zabrał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski, który podziękował wszystkim strażakom za pracę w ubiegłym roku.  Pozostali goście, również dołączyli swe podziękowania za realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: asp. Marek Orkwiszewski

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Nowy funkcjonariusz rozpoczął służbę w KP PSP Ostr... Z dniem 1 października 2017 roku str. Marcin Karczewski rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Pierwszy p...
Czołowe zderzenie autobusu szkolnego z samochodem ... Kilka minut po godzinie 7:30, 24 września do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Ostródzie wpłynęła informacja o wypadku na drodze kraj...
Pożar składowiska balotów słomy Kilka minut po godzinie 23:00, 5 października telefon alarmowy na stanowisku kierowania komendanta powiatowego w Ostródzie zaczął dzwonić. Dyżurny...