Ogrzewając swój dom rób to bezpiecznie!!!

Sezon grzewczy w pełni. Aura jak to w zimie nie rozpieszcza. Temperatura często spada poniżej 0o C. Każdy pragnie by w naszym domowym azylu było nam ciepło i przyjemnie. Aby tak było należy stosować się do przepisów prawa, które wyznaczają jak należy dbać o instalacje kominowe i ogrzewcze.

Przypominamy że należy dokonać:

  • okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:
  1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
  2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
  • usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące; od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy). Czynności te wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, z wyjątkiem usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego In letniskowego.

Niestety zdarzają się sytuacje gdzie dochodzi do pożarów sadzy w przewodzie kominowym czy nawet pożarów domów wywołanych nieprawidłową eksploatacją. Odnotowuje się także wiele przypadków zatrucia tlenkiem węgla  nawet ze skutkiem śmiertelnym. Takie sytuacje zdarzają się również w naszym powiecie. Dlatego straż pożarna bezwzględnie sprawdza czy przepisy są przestrzegane. W przypadku gdy stwierdzone zostaną nieprawidłowości sprawa jest kierowana do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie do dalszego toku postępowania administracyjnego. Policja przeprowadza dochodzenie, które może zakończyć się karą grzywny do 1000 zł lub wnioskiem o ukaranie do sądu. Sąd może nałożyć sankcje karne zgodnie z Art.1. Kodeksu Wykroczeń §1.Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. W nawiązaniu do Art. 82. Kodeksu Wkroczeń § 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na: 7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.

opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: archiwum KP PSP Ostróda, OSP.pl 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OSTRÓDZIE I MORĄGU Z... Akcja informacyjna z zakresu bezpieczeństwa pożarowego tym razem dotarła do członków uniwersytetów trzeciego wieku w Ostródzie i Morągu. Zost...
PRELEKCJE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIM... Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej od marca rozpoczęły się prelekcje z  zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeń...
XIX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO D... XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „25 lat Państwowej Straży Pożarnej – Profesjonalni, Sprawni, Pomocn...