Nowy funkcjonariusz rozpoczął służbę w KP PSP Ostróda

Podczas zmiany służby, 2 stycznia Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie  bryg. Tomasz Ostrowski wręczył akt mianowania str. Rafałowi Horbaczowi. Str. Rafał Horbacz rozpoczął służbę w ostródzkiej komendzie z dniem 1 stycznia 2018.

Dotychczas był funkcjonariuszem KP PSP w Braniewie, w której służył od 2016 roku. Bryg. Tomasz Ostrowski przywitał w szeregach ostródzkich strażaków str. Rafała Horbacza i życzył powodzenia. Na co dzień będzie pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie. Ponadto Komendant podziękował strażakom za służbę w ubiegłym roku i życzył wszystkiego dobrego oraz tyle samo wyjazdów i powrotów z akcji w roku 2018.

Opracował/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Coroczne testy sprawności fizycznej strażaków PSP... Każdy strażak co roku zobowiązany jest do zaliczenia sprawdzianu z wychowania fizycznego. Sprawność fizyczna jest nierozłącznym atrybutem s...
Odprawa kwartalna Kolejna narada kwartalna  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z załogą odbyła się 26 i 27 czerwca. Komendant Powi...
Narodowe Święto Niepodległości 2017 W tym roku 11 listopada społeczeństwo powiatu ostródzkiego świętowało 99 lat wolnej Polski. Z tej okazji  w wielu miejscowościach odbyły się akade...