KOLEJNI WYKWALIFIKOWANI DRUHOWIE ZASILILI SZEREGI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH.

W niedzielę 10 grudnia egzaminem końcowym zakończone zostały szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Głównym celem kursów było przygotowanie druhów do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas różnego typu zdarzeń. Kursy prowadzone były w siedzibie komendy  w Ostródzie oraz w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Morągu.

Szkolenia obejmowały 126 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych m.in. zaliczenie komory dymowej w Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu. Ponadto druhowie byli przygotowywani do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa technicznego oraz czynności ratowniczych podczas powodzi. Egzamin, który składał się z części teoretycznej i praktycznej z wynikiem pozytywnym ukończyło 72 druhów. Dzięki nabytym uprawnieniom absolwenci mogą brać czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. W ramach egzaminu praktycznego część kursantów uczestniczyła jako obserwatorzy i pozoranci w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego organizowanych w miejscowości Liksajny. Manewry obejmowały wypadek w komunikacji drogowej z udziałem dużej liczby poszkodowanych.   

W dniach 13 października – 26 listopada 60 strażaków ochotników uczestniczyło w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną MIŚ z Ostródy, a głównym wykonawcą zajęć była wyspecjalizowana firma MedykPoż z Warszawy. Zajęcia zakończyły się egzaminem końcowym w dniu 26.11.2017. Dla części druhów Spółdzielnia Socjalna MIŚ realizowała również szkolenie pt. „Nabycie kompetencji z wykorzystaniem map cyfrowych systemu informacji przestrzennej (geoportale)”. Zajęcia prowadzono w systemie weekendowym z podziałem na część teoretyczną i praktyczną. W ramach szkolenia Uczestnicy mogli zapoznać się z budową drona, możliwościami jakie daje tego typu urządzenie, a także nauczyli się jak wykorzystywać zasoby portali informacji geoprzestrzennej, które będą mogli spożytkować w codziennym życiu. Powyższe szkolenie było dofinansowane z projektu „Nowe umiejętności to większe możliwości” realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie w ramach dofinansowania  z działania 2.3.1 Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Były to ostanie szkolenia organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Ostródzie w bieżącym roku. Funkcjonariusze w 2017 roku przeszkolili łącznie 142 strażaków z jednostek OSP. Oprócz szkolenia podstawowego przeprowadzone zostały kursy z zakresu ratownictwa technicznego oraz kierujących działaniami ratowniczymi. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych samodzielnie działają w ok. 37 % interwencji na terenie powiatu. Dzięki zdobytym uprawnieniom połączonym ze specjalistycznym sprzętem, którym dysponuje coraz większa liczba jednostek możliwym jest dotarci do osób potrzebujących pomocy w coraz krótszym czasie.

 

Powyższy artykuł, z uwagi na wcześniej zawarte nieprecyzyjne treści dotyczące Organizatora szkoleń, został poprawiony na prośbę Spółdzielni Socjalnej MIŚ. 

opracował: kpt. Rafał Napiórkowski, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski,

[/su_custom_gallery]

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Grono uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo... Przez ostatnie miesiące dwudziestu ośmiu druhów zdobywało wiedzę teoretyczną w systemie e-learningowym z zakresu szkolenia podstawowego strażaków ...
Odprawa służbowa z kierownictwem jednostek Ochotni... Spotkania z prezesami i naczelnikami OSP odbyły się 5 kwietnia dla jednostek z gmin: Dąbrówno, Grunwald i Ostróda w Ostródzie oraz 6 kwietnia w Mo...
OSP Jarnołtowo gotowe do dalszego członkostwa w KS... Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski, 25 września podpisał porozumienie trójstronne, w sprawie przedł...