Uhonorowanie wieloletniego Kapelana Gminnego Strażaków Gminy Małdyty ks. Władysława Wesołowskiego

W minioną niedzielę, 3 grudnia w pasłęckim Kościele Pw. Bł. Jerzego Matulewicza odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji ks. Władysława Wesołowskiego, wieloletniego kapelana małdyckich strażaków.

W Mszy Św. udział wzięli między innymi bryg. Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie, dh Ryszard Harasim Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, dh Marcin Krajewski Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Wójt Gminy Małdyty oraz małdycka brać strażacka. Na zakończenie Najświętszej Ofiary przyszedł moment wręczenia Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza ks. Władysławowi Wesołowskiemu. Aktu dekoracji dokonali bryg. Tomasz Ostrowski wraz z dh Ryszardem Harasimem i dh Marcinem Krajewskim. Medal ten jest wyjątkowym odznaczeniem, które nadaje Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za szczególne zasługi w rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Po uroczystej dekoracji dh Ryszard Harasim przybliżył zgromadzonym przebieg drogi  pożarniczej odznaczonego.

Dh ks. Władysław Wesołowski był proboszczem parafii w Małdytach, do OSP wstąpił w 1994 roku. Na zebraniu sprawozdawczym w 1995 roku Zarząd OSP poprzez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małdytach wystąpił do Metropolity Elbląskiego o mianowanie ks. Władysława na funkcję Kapelana Gminnego Gminy Małdyty. W roku 1996 ks. Władysław Wesołowski został Kapelanem strażaków Gminy Małdyty. W roku 1997 wybrano księdza na funkcję Prezesa OSP Małdyty, którą pełnił do roku 1999. Do chwili odejścia na emeryturę  ks. Władysław Wesołowski pełnił zaszczytną funkcję Kapelana Gminnego w Małdytach. Zawsze czynnie uczestniczył w życiu strażackim wszystkich  jednostek gminnych OSP.  Ks. Władysław jest fundatorem figurki św. Floriana, która po dzień dzisiejszy zdobi remizę w Małdytach, ponadto ksiądz jest fundatorem chorągwi kościelnej o treści strażackiej z wizerunkiem  św. Floriana i wielu innych przedsięwzięć. Ks. Władysław Wesołowski  uczestniczył niemal we wszystkich uroczystościach strażackich. Obecność jego nadawała wyższą rangę i powagę uroczystości.

Opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: archiwum OSP Małdyty

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty Wojewódzka inauguracja roku szkolnego miała miejsce 4 września br. w Ostródzie. Uroczysty apel z tej okazji odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im...
Strażacy z naszej Komendy zdobyli III miejsce w mi... „Braniewski drapieżnik 2018” – pod takim kryptonimem odbyły się 12 października w Braniewie mistrzostwa strażaków PSP województwa Warmińsko-Mazurs...
Nowy strażak w naszych szeregach Bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wręczył 31 sierpnia akt mianowania na stanowisko i stopień str...