SPOTKANIE SŁUŻBOWE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OSTRÓDZIE ORAZ KOMENDANTAMI GMINNYMI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP.

22 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyło się spotkanie służbowe z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz Komendantami Gminnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu współpracy służb a tematem przewodnim był „udział sił i środków straży pożarnej w poszukiwaniach osób zaginionych”.

Podczas spotkania przedstawiciel policji zreferował procedury i zasady postępowania policji podczas tego typu zdarzeń. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie omówił podstawowe akty prawne regulujące działalność Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego, obecne zasady dysponowania oraz procedury współpracy i postępowania w związku z poszukiwaniem osób zaginionych. Wynikiem tego spotkania było wypracowanie jednolitych procedur zgłaszania zapotrzebowania na siły i środki ochrony przeciwpożarowej oraz dysponowania zastępów straży pożarnej do działań prowadzonych przy poszukiwaniu osób zaginionych pierwszej kategorii.

Bezpośrednio po spotkaniu z przedstawicielami policji odbyła się narada służbowa z Komendantami Gminnymi ZOSP RP, na której funkcjonariusze z Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KP PSP w Ostródzie omówili m.in. proces realizacji zadań publicznych: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”- dotacje KSRG oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”- dotacje MSWiA. Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego natomiast dotacjami MSWiA 23 jednostki OSP spoza systemu. W ramach zakupów inwestycyjnych jednostki otrzymały m.in. dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, zestawu  hydraulicznego, pilarki ratowniczej, motopomp pożarniczych oraz sani lodowych. Ponadto dzięki środkom na wydatki bieżące udało się uzupełnić braki sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz poprawiono stan wyposażenia osobistego i ochronnego ratowników.

Na naradzie przedstawiono również podsumowanie przeprowadzonych w 2017 roku inspekcji jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz wyniki przeprowadzanych w 2017 roku przeglądów operacyjno – technicznych pozostałych jednostek OSP.

Podczas spotkania przekazano również Komendantom Gminnym ZOSP RP materiały promocyjne dotyczące kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Czad i Ogień. Obudź Czujność”, której głównym celem jest popularyzacja wśród społeczeństwa wiedzy na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowgo oraz zagrożeń spowodowanych wystąpieniem tlenku węgla.

opracował: kpt. Rafał Napiórkowski, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski,

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

BEZPIECZNE FERIE Spotkanie profilaktyczne w zespole szkolno-przedszkolnym w Miłakowie. 17 stycznia pod hasłem ”Bezpieczne ferie” odbyła się pogadanka z uczniami gimn...
PISMO SEKRETARZA STANU w MSWiA PANA JAROSŁAWA ZIEL... Poniżej zamieszczamy list Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie realizacji Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu ...
„CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ” Konferencja w ramach akcji społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.        Kolejny etap propago...