Uszkodzony gazociąg

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 19 września br. w Ostródzie. Podczas wykonywania wierceń przy zbiegu ulic Mazurskiej, Drwęckiej i Stapińskiego doszło do uszkodzenia gazociągu niskiego ciśnienia.

Po godzinie 15:30 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Ostródzie wpłynęła informacja o awarii. Przedstawiciel pogotowia gazowego poinformował, że maszyna – wiertnica podczas wykonywania wierceń geodezyjnych uszkodziła gazociąg i nastąpił wyciek gazu. Miejsce awarii – skrzyżowanie ulic, szlak kolejowy Olsztyn – Ostróda i pobliskie zabudowania stwarzało bardzo poważne niebezpieczeństwo. Dodatkowo godziny szczytu, wzmożony ruch drogowy pieszy i kolejowy, potęgowały zagrożenie. Do akcji wyjechały trzy zastępy ratowniczo-gaśnicze z JRG Ostróda i dwa zastępy z ochotniczych straży pożarnych w Ostródzie i Starych Jabłonkach. Na miejsce akcji przybyły także trzy patrole policji i straż miejska, które wspomogły zabezpieczenie terenu działań ratowniczych. Sytuacja pogarszała się,  gaz rozprzestrzeniał się studzienkami kanalizacyjnymi i telekomunikacyjnymi. Stężenie gazu niebezpiecznie wzrastało. Przekazana została informacja do służb kolejowych o konieczności wstrzymania ruchu pociągów i wyłączeniu trakcji. Strażacy wraz z pogotowiem gazowym monitorowali stężenia gazu w studzienkach. Niestety wzrost był ciągły, gaz nadal się gromadził. W jednej ze studzienek przy ulicy Mazurskiej, stężenie gazu przekroczyło  dolną granicę wybuchowości. Taka sytuacja stwarzała niebezpieczeństwo wybuchu nagromadzonego gazu. Przeprowadzona została ewakuacja ludzi z pobliskich domostw. Pogotowie gazowe przystąpiło do operacji usunięcia wiertnicy i uszczelnienia gazociągu. Strażacy zabezpieczali pracę gazowników linią gaśniczą, równolegle prowadzony był ciągły monitoring stężeń gazu. Awaria została usunięta. Blisko trzy godziny wstrzymany był ruch kolejowy i drogowy. Na szczęście bezpiecznie udało się zażegnać groźną sytuację.

Opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Karambol na S7 Dziesięć minut przed godziną 21:00, 21 czerwca zgłoszony został wypadek czterech pojazdów na drodze ekspresowej S7. Informator przekazał, ż...
Kolejne dwa pożary budynków Niespełna dobę od pożaru pustostanu w Ostródzie doszło do kolejnych dwóch pożarów budynków. Kilka minut po godzinie 14:00, 17 października ...
Pożar w zakładzie przemysłu drzewnego W piątek w godzinach wieczornych do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Ostródzie wpłynęło zgłoszenie o pożarze obiektu s...