Nowy funkcjonariusz w szeregach Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski mianował mł. asp. Marcina Rybińskiego na stanowisko starszy ratownik. Pan mł. asp. Rybiński jest tegorocznym absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Na co dzień będzie pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Morągu. Decyzja o mianowaniu na stanowisko została wręczona w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie bryg. Piotra Wlazłowskiego i nowego Dowódcy strażaka – mł. bryg. Adama Zaręby. Nowo zatrudniony funkcjonariusz odebrał od przełożonych gratulacje i życzenia sukcesów oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych.

opracowała: st. kpt. Marcin Wiśniewski

zdjęcia: Magdalena Zglenicka

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. kadr i organizacji w Sekcji kadr i Organizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ...
KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ POS... Lista osób które zakwalifikowały się do kolejnego etapu. ..... zobacz .....  
KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ POS... Wyniki testu wiedzy.  ..... zobacz .....