Kolejni druhowie zdobyli kwalifikacje kierującego działaniami ratowniczymi

Po uzyskaniu akredytacji Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu zostały przeprowadzone szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi dla druhów OSP z terenu naszego powiatu.

Celem szkoleń było przygotowanie druhów,  członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi.

23 lipca komisja egzaminacyjna powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w której zasiedli: Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w Ostródzie kpt. Rafał Napiórkowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ostródzie st. kpt. Marcin Wiśniewski oraz w charakterze  obserwatora Komendant Gminny ZOSP RP gminy Miłomłyn druh Bogdan Grzymowicz.

Warunkiem ukończenia szkolenia było zaliczenie egzaminu końcowego, składającego się z testu wiedzy, do którego przystąpiło łącznie 36 słuchaczy. Wszyscy druhowie z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs.

Po egzaminie zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji kierującego działaniami ratowniczymi druhom wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Piotr Wlazłowski.

Opracował: st. kpt. Marcin Wiśniewski

Zdjęcia: mł. bryg. Adam Zaręba

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

PISMO SEKRETARZA STANU w MSWiA PANA JAROSŁAWA ZIEL... Poniżej zamieszczamy list Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie realizacji Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu ...
SPOTKANIE SŁUŻBOWE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMENDY POW... 22 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyło się spotkanie służbowe z przedstawicielami Komendy Powiatowe...
28 druhów z uprawnieniem do udziału w akcjach rato... Przez ostatnie dwa miesiące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbywało się szkolenie podstawowe strażaków ratowników O...