Kolejni druhowie zdobyli kwalifikacje kierującego działaniami ratowniczymi

Po uzyskaniu akredytacji Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu zostały przeprowadzone szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi dla druhów OSP z terenu naszego powiatu.

Celem szkoleń było przygotowanie druhów,  członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi.

23 lipca komisja egzaminacyjna powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w której zasiedli: Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w Ostródzie kpt. Rafał Napiórkowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ostródzie st. kpt. Marcin Wiśniewski oraz w charakterze  obserwatora Komendant Gminny ZOSP RP gminy Miłomłyn druh Bogdan Grzymowicz.

Warunkiem ukończenia szkolenia było zaliczenie egzaminu końcowego, składającego się z testu wiedzy, do którego przystąpiło łącznie 36 słuchaczy. Wszyscy druhowie z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs.

Po egzaminie zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji kierującego działaniami ratowniczymi druhom wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Piotr Wlazłowski.

Opracował: st. kpt. Marcin Wiśniewski

Zdjęcia: mł. bryg. Adam Zaręba

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Dwunastu druhów OSP zdobyło uprawnienia naczelnika... Dwunastu druhów OSP z powiatu ostródzkiego zdobyło kolejny poziom wyszkolenia. Ukończyli specjalistyczny kurs naczelników OSP. Szkolenie odbyło...
KOLEJNI WYKWALIFIKOWANI DRUHOWIE ZASILILI SZEREGI ... W niedzielę 10 grudnia egzaminem końcowym zakończone zostały szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP organizowane przez Komendę Powiatową Państw...
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w... Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 7 grudnia w sali konferencyjne...