Kolejni druhowie zdobyli kwalifikacje kierującego działaniami ratowniczymi

Po uzyskaniu akredytacji Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu zostały przeprowadzone szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi dla druhów OSP z terenu naszego powiatu.

Celem szkoleń było przygotowanie druhów,  członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi.

23 lipca komisja egzaminacyjna powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w której zasiedli: Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w Ostródzie kpt. Rafał Napiórkowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ostródzie st. kpt. Marcin Wiśniewski oraz w charakterze  obserwatora Komendant Gminny ZOSP RP gminy Miłomłyn druh Bogdan Grzymowicz.

Warunkiem ukończenia szkolenia było zaliczenie egzaminu końcowego, składającego się z testu wiedzy, do którego przystąpiło łącznie 36 słuchaczy. Wszyscy druhowie z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs.

Po egzaminie zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji kierującego działaniami ratowniczymi druhom wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Piotr Wlazłowski.

Opracował: st. kpt. Marcin Wiśniewski

Zdjęcia: mł. bryg. Adam Zaręba

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kolejni przeszkoleni druhowie OSP W dniach 3-4 i 10-11 marca w ostródzkiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu rato...
Warsztaty z zakresu ratownictwa lodowego dla jedno... 3 lutego 2018 roku nad jeziorem Sajmino zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu ratownictwa wodnego (lodowego) dla jednostek Ochotniczych Straży Po...
SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA S... W okresie od 10 do 23 lipca 2016 roku systemem weekendowym Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Powiatowej Państwo...