Egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy

Każdy funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej posiada przeszkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia te  strażacy zdobywają po ukończeniu specjalnego kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego.

Co trzy lata przeprowadzana jest recertyfikacja uprawnień. Strażacy ponownie przystępują do egzaminu. Taki sprawdzian odbył się w Ostródzie 25 maja, który składał się z trzech etapów. Egzaminu pisemnego, wykonaniu resuscytacji krążeniowo –  oddechowej na manekinach treningowych oraz działaniach ratowniczych w symulowanej akcji. Do sprawdzianu przystąpiło dwudziestu jeden funkcjonariuszy naszej komendy oraz dziewięciu z działdowskiej Komendy Powiatowej PSP. Komisję egzaminacyjną tworzyli koordynator wojewódzki ratownictwa medycznego z KW PSP Olsztyn st. sekc. Krzysztof Maczulski i mł. asp. Damian Mackiewicz – z KP PSP Działdowo. Wszyscy strażacy pozytywnie przeszli egzamin re certyfikacyjny.

Opracował/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Ćwiczenia komendanta powiatowego „Wyspa 2018” Pożar w ośrodku wypoczynkowym usytuowanym na wyspie, ucieczka letników do wody i na łodzie. Taki niecodzienny scenariusz zakładały ćwiczenia Komen...
„Bocian 2017” Pod takim kryptonimem 28 czerwca br. odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarne...
„Służby w Akcji 2017” W deszczowy piątkowy poranek 27 października br. w Ostródzie na ulicy Olsztyńskiej rozegrały się sceny jak z filmu. Kilkanaście minut po go...