SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

19 marca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie oraz Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Morągu zostały przeprowadzone egzaminy końcowe szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.

W systemie weekendowym 34 druhów nabywało umiejętności do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach m.in. doskonalili umiejętności obsługi zestawów hydraulicznych, oraz przypominali podstawowe techniki wydobywania osób poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów oraz ich zabezpieczania. Część praktyczna zajęć przeprowadzona była przy wykorzystaniu wraków samochodowych udostępnionych przez firmę STALZŁOM.

Do egzaminów końcowych przeprowadzony przez komisje powołane przez  Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przystąpiło 34 druhów wszyscy zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych uprawnień druhom wręczył Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski.

Opracował: kpt. Rafał Napiórkowski, zdjęcia: mł. kpt. Łukasz Zaniewski

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśnicz... Na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie oficjalnie 16 grudnia trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244. Uroczystość odbył...
Kolejni druhowie zdobyli kwalifikacje kierującego ... Po uzyskaniu akredytacji Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostródzi...
Wręczenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w ... Sztandar to chluba i wielki honor dla formacji mundurowych. Takiego zaszczytu doczekała się Ochotnicza Straż Pożarna w Ostródzie, w roku jubileusz...