WYSTĄPIENIE i LIST MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MARIUSZA BŁASZCZAKA

WYSTĄPIENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MARIUSZA BŁASZCZAKA

____________________________________

List Ministra Mariusz Błaszczak  do funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSWiA. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Przeglądy operacyjno – techniczne JRG Jednostki ratowniczo-gaśnicze z Morąga i Ostródy poddane zostały przeglądowi operacyjno -  technicznemu. Komisja powołana przez Komendanta Wojewód...
Życzenia Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie  oraz...