SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

Po uzyskaniu akredytacji Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w listopadzie w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu zostały przeprowadzone szkolenia Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Celem szkoleń było przygotowanie dowódców,  członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika OSP z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

19 listopada komisja egzaminacyjna powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w której zasiadali Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Krzysztof Kosiewski, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ostródzie st. kpt. Marcin Wiśniewski oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KP PSP w Ostródzie kpt. Rafał Napiórkowski przeprowadziła egzamin końcowy na szkoleniu. W charakterze  obserwatora z ramienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w komisji zasiadał Komendant Gminy ZOSP RP gminy Ostróda druh Krzysztof Ruczyński.

Warunkiem ukończenia szkolenia było zaliczenie egzaminu końcowego, składającego się z części teoretycznej, do którego przystąpiło łącznie 28 słuchaczy. Wszyscy druhowie z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs.

Po egzaminie zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji Naczelnika Jednostki OSP druhom wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski.

Tekst: Rafał Napiórkowski

Zdjęcia: Marcin Wiśniewski/Adam Zaręba

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

OSP Wielki Dwór otrzymała nowy samochód ratowniczo... Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Dworze – gmina Małdyty otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się...
Odprawa z kierownictwem ochotniczych straży pożarn... Spotkania z komendantami gminnymi oraz prezesami i naczelnikami OSP odbyły się 25 października dla jednostek z gmin: Dąbrówno, Grunwald i Ostróda ...
ĆWICZENIA RATOWNICZE W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO SEZ... 10 grudnia w miejscowości Liksajny w sąsiedztwie drogi ekspresowej S7 oraz drogi wojewódzkiej DW613 zostały przeprowadzone ćwiczenia dla sił i środków...